ANBI

Beleidsplan 2023-2026

Financieel overzicht KCH 2023

Activiteitenverslag 2023

ONS PRIVACYBELEID

De Stichting Koffieconcerten Harlingen (verder KCH) respecteert de privacy van alle
Vrienden en Belangstellenden en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk. Dit
geldt eveneens voor de aan ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens van
gecontracteerde musici.
De KCH heeft van haar Vrienden naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig om
haar activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren en hen van het verloop daarvan op de
hoogte te houden. Voor wat betreft het e-mailadres/adres geldt dit ook voor de
Belangstellenden.
Door Vriend/Belangstellende te worden van de KCH, gaat u akkoord met het voor deze
doeleinden gebruiken van uw gegevens.
De KCH zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken.
U heeft het recht op correctie en/of verwijdering van uw gegevens.
Heeft u vragen over het Privacybeleid van de KCH, stuur dan een e-mail naar
info@koffieconcerten-harlingen.nl, of vul het Contactformulier op onze website in.